To improve Windows Server I suggest you ...

Finer WSUS categories, especially by architecture and Windows 10 subversion

I end up declining 80% of all WSUS updates, because my products all use x64 architecture, hence I don't need ARM64, Itanium or IA-32 updates. As for Windows 10, I don't need updates for versions 1507, 1511, 1607, 1703 and 1709. There should be an easy way to tell WSUS not get any of these updates during synchronization.

19 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

John Dangerbrooks shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • lâm commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Window 10 bị hạn chế ở nhiều điện thoại mà người dùng đang sử dụng,làm như thế người dùng window sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi mà window cũng như là Microsoft đã thiếu sót suy nghĩ của mình đến khách hàng đang sử dụng hệ điều hành window phone và yêu thích window hiện nay.
  sự sai lầm này của Microsoft cũng như là window đã làm mất đi một số lượng lớn khách hàng của mình.
  Mong rằng Hệ Thống điều hành windows phone hãy xem xét lại vấn đề này và nên cho tất cả khách hàng sử dụng windows 8.1 hiện nay đang sử dụng các dòng máy thấp có thể nâng cấp lên được windows 10.
  Như vậy thì khách hàng họ sẽ không chán nãn khi sử dụng hệ điều hành windows phone,việc nâng cấp các dòng máy thấp không thể đáp ứng được cho những chức năng nổi bật của Windows 10 được thì khách hàng họ cũng sẽ không cảm thấy chán nản và họ cũng sẽ không có những ý kiến không hay gì đến Microsof như hiện nay được.
  Kính mong Windows phone cũng như Microsoft xem lại những ý kiến này.

Feedback and Knowledge Base