Please feel free to provide feedback or file bugs here.

geef mijn NAS terug

Waarom haalt u een functie uit mijn OS, zonder mij een keuze te laten of is dat wel wil. Ik kan nu mijn NAS niet meer gebruiken, zonder dat ik een verschrikkelijk moeilijk verhaal moet lezen en dat ik mijn leverancier (die al niet meer bestaat) moet benaderen om iets te veranderen. Ik kan geen contact meer maken met mijn backup systeem om files op te halen, zonder dat ik nu een verschrikkelijk dure specialist ga inguren. Dank u wel microsoft. \geen wonder dat iedeeen over wil naar linux of OSx.

2 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base